Hoppa yfir valmynd
Tungumál EN
Heim

Meðferð persónuupplýsinga

Meðferð persónuupplýsinga hjá Póst- og fjarskiptastofnun  

Öll vinnsla Póst- og fjarskiptastofnunar (hér eftir PFS) á persónuupplýsingum fer fram á grundvelli laga nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (hér eftir persónuverndarlög) og reglugerð Evrópuþingsins og Ráðsins (ESB) 2016/679 frá 27. apríl 2016 (almenna persónuverndarreglugerðin). PFS hefur sett sér sérstaka persónuverndarstefnu. 

Eftirfarandi er lýsing á því hvernig unnið er með persónuupplýsingar hjá PFS  í hvaða tilgangi og hvað er gert við þær. Þessi lýsing tekur eingöngu til einstaklinga en ekki lögaðila. 

Ábyrgðaraðili  

PFS er ábyrgðaraðili að vinnslu persónuupplýsinga sem fer fram af hálfu stofnunarinnar. PFS er til húsa að Suðurlandsbraut 4, 2. hæð 108 Reykjavík. Hægt er að hafa samband með því að hringja í síma 510-1500, senda erindi í gegnum heimasíðu PFS eða með tölvupósti á pfs@pfs.is. 

Persónuverndarfulltrúi PFS 

PFS hefur tilnefnt Arnar Stefánsson sem persónuverndarfulltrúa. Persónuverndarfulltrúi tekur við fyrirspurnum og beiðnum vegna vinnslu persónuupplýsinga, sem og ráðleggur PFS um slíka vinnslu. Hann gegnir einnig því hlutverki að vera tengiliður við Persónuvernd.  Hægt er að hafa samband við persónuverndarfulltrúann með því að senda tölvupóst á netfangið personuvernd@pfs.is. Þú getur einnig sent bréf til PFS en þá skal umslagið vera merkt persónuverndarfulltrúanum. 

Heimildir til vinnslu persónuupplýsinga 

Þau verkefni PFS sem krefjast vinnslu persónuupplýsinga byggja fyrst og fremst á lögum. Þar má helst nefna lög um Póst- og fjarskiptastofnun nr. 69/2003, lög um fjarskipti nr. 81/2003, lög um póstþjónustu nr. 98/2019 og Stjórnsýslulög nr. 37/1993.   

Hlutverk stofnunarinnar er að hafa umsjón með framkvæmd fjarskipta- og póstmála hér á landi eftir því sem mælt er fyrir um í framangreindum lögum, sem og öðrum lögum. Til að sinna þessu hlutverki sínu og lögbundnum verkefnum þarf PFS stundum að vinna með persónuupplýsingar einstaklinga.  

Dæmi um vinnslu persónuupplýsinga:  

 • Þegar stofnuninni berst neytendakvörtun, fyrirspurn eða ábending frá einstaklingum.  
 • Þegar óskað er eftir aðgangi að gögnum samkvæmt stjórnsýslulögum, upplýsingalögum eða persónuverndarlögum. 
 • Þegar sótt er um leyfi eða skírteini til stofnunarinnar t.d. leyfi radíóáhugamanna.  
 • Viðkomandi skráir sig á póstlista PFS en ávallt er unnt að afskrá sig af póstlista. 
 • Sótt er um starf hjá stofnuninni, sumarstarf eða starfsnám. 
 • PFS hefur gert tímabundinn samning við viðkomandi einstakling um að sinna ákveðnum verkefnum fyrir stofnunina t.d. ráðgjöf eða úttekt. 

Eftirfarandi er dæmi um þegar PFS tekur við persónuupplýsingum frá öðrum en viðkomandi: 

 • Stofnunin hefur átt í samskiptum við fyrirtæki eða stjórnvald sem viðkomandi starfar fyrir og sá aðili hefur gefið upp persónuupplýsingar í svari sínu. 
 • Sá sem beinir kvörtun eða öðru erindi til PFS vísar til einstaklings í samskiptum sínum við stofnunina. 
 • PFS berst tilkynning um að einstaklingur hafi brotið lög um póstþjónustu eða fjarskiptalög.  
 • PFS fær persónuupplýsingar frá öðrum stjórnvöldum. 
 • Einstaklingur kemur fram fyrir hönd fyrirtækis eða stjórnvalds, t.d. við svörun erinda, beiðni um upplýsingar o.s.frv. 
 • Umsækjandi um starf vísar til tengiliðaupplýsingar meðmælanda. 

Öryggi og trúnaður 

PFS leggur ríka áherslu á að tryggja trúnað og öryggi þeirra persónuupplýsinga sem stofnunin vinnur með. PFS starfar eftir öryggisstefnu og aðgangsstefnu sem styðst við alþjóðlegan staðal um upplýsingaöryggi ISO/IEC 27001. Starfsmenn PFS hafa aðgang að þeim upplýsingum sem þeir þurfa til að sinna sínu starfi. Allir starfsmenn PFS eru bundnir þagnarskyldu samkvæmt lögum og helst sú skylda þegar starfsmaður hættir störfum.  

Miðlun persónuupplýsinga 

PFS kann að þurfa að afhenda persónuupplýsingar til þriðja aðila í þeim tilgangi að sinna lögboðnu hlutverki sínu. Einnig getur persónuupplýsingum verið miðlað til annarra stjórnvalda á grundvelli lagaskyldu eða lagaheimildar. Dæmi um slíkt væri afhending gagna til Þjóðskjalasafns á grundvelli laga nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn. PFS mun ekki afhenda persónuupplýsingar til þriðja aðila nema stofnuninni sé það heimilt samkvæmt lögum eða að beiðni viðkomandi einstaklings.  

Varðveislutími 

Líkt og að ofan greinir er PFS afhendingarskyldur aðili á grundvelli laga nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn. PFS er því óheimilt að ónýta eða farga nokkru skjali sem fellur undir gildissvið laganna, nema með heimild þjóðskjalavarðar. Þær persónuupplýsingar sem PFS vinnur eru því afhentar Þjóðskjalasafni.  

Réttindi skráðs einstaklings

Á grundvelli persónuverndarlaga kunna þeir einstaklingar sem PFS vinnur upplýsingar um að eiga ákveðin réttindi til aðgangs að eigin persónuupplýsingum hjá stofnuninni og geta óskað eftir aðgangi að þeim. Í sumum tilvikum er hægt að óska eftir því að persónuupplýsingar séu leiðréttar eða vinnsla þeirra takmörkuð. Í persónuverndarlögum er sérstaklega tekið fram að réttur til eyðingar persónuupplýsinga og til að gleymast eigi ekki við þegar lög mæla fyrir um að upplýsingarnar skuli varðveittar. Þannig gildir rétturinn til eyðingar/rétturinn til að gleymast ekki um persónuupplýsingar sem PFS vinnur.  

 Viðkomandi aðili á rétt á því að persónuupplýsingar sem varða hann sjálfan séu sendar til annars ábyrgðaraðila að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þetta á einungis við þegar vinnsla ábyrgðaraðila byggist á samþykki eða samningi, og á því að öllu jöfnu ekki við um vinnslu PFS á persónuupplýsingum. 

Ef þú vilt nýta þér framangreind réttindi má hafa samband við persónuverndarfulltrúa stofnunarinnar. Ef þú ert ósátt/ur við vinnslu PFS á persónuupplýsingum þínum má leggja fram kvörtun til Persónuverndar.  

Vefur PFS

Úrlausnir PFS eru birtar opinberlega á vef stofnunarinnar. Persónuupplýsingar einstaklinga og viðkvæm einkamálefni, sem sanngjarnt og eðlilegt er að leynt fari, eru felldar út áður en úrlausnir eru birtar á vefnum.  

Vefur PFS notar svonefndar vafrakökur (e. cookies) til að telja heimsóknir á vefinn, en það eru litlar textaskrár sem vefþjónn á léninu sem setti vafrakökuna á harða drifið þitt getur lesið. Við kunnum að nota vafrakökur til að vista val og stillingar þínar, auðvelda innskráningu og greina aðgerðir á vefsvæðum. 


PFS áskilur sér rétt til að endurskoða og uppfæra ofangreint án fyrirvara. Ráðgert er að endurskoða þessar reglur fyrir 1. september 2020 m.t.t. laga um net- og upplýsingaöryggi nr. 78/2019. 

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábending þín er móttekin

Af hverju ekki?