Hoppa yfir valmynd

Hefurðu kíkt á Reiknivél PFS nýlega ?

Tungumál EN
Heim

Hefurðu kíkt á Reiknivél PFS nýlega ?

7. júlí 2011

Guðmann Bragi Birgisson, sérfræðingur hjá PFS

Auðvelt að bera saman síbreytileg verð á fjarskiptamarkaði.

Fjarskiptamarkaðurinn og þá sérstaklega farsímamarkaðurinn er á töluvert mikilli hreyfingu þar sem nýjar áskriftir koma fram oft á ári og verð áskriftarleiða og mínútuverð taka örum breytingum.  Þetta gerir markaðinn ógegnsæjan og neytendur sem vilja  fylgjast með því hvaða þjónustuleið er  ódýrust og hentar best fyrir þá hafa þurft að hafa talsvert fyrir því að afla sér upplýsinga til að bera saman verð  á þessum markaði.   Auk stöðugra breytinga á þjónustuleiðum bætast fyrirtæki við og á síðustu mánuðum hafa ný fyrirtæki komið inn á markað netþjónustu, heimasíma og farsíma.

Reiknivél PFS (www.reiknivél.is)  sem opnuð var á síðasta ári gjörbreytti aðstöðu neytenda til að fylgjast með og bera saman verð á fjarskiptaþjónustu.  Reiknivélin er vefur á vegum Póst- og fjarskiptastofnunar sem reiknar út verð fyrir þrjár algengustu tegundir fjarskiptaþjónustu; heimasíma, farsíma og ADSL nettengingar, út frá forsendum sem notandi velur í hvert sinn sem reiknað er. 

Reiknivélin tekur ekki tillit til persónubundna sérkjara svo sem vinaafslátta, né heldur pakkaafslátta, heldur er gengið út frá uppgefnu einingaverði á hverri tegund þjónustu.  Ástæða þess að ekki er tekið tillit til pakkaafslátta í reiknivélinni er að samsetning pakka er mjög fjölþætt og illa samanburðarhæf. Neytendur sem eru að huga að því hvað hentar þeim best ættu því að skoða notkun sína á einstökum þáttum fjarskiptaþjónustu, t.d. hversu mikil heimasímanotkunin er, hve mikil og hvernig farsímanotkunin er og hversu mikið gagnamagn er raunverulega verið að nota.  Síðan má nota reiknivélina til að reikna út hagkvæmasta verð á hverjum þætti fyrir sig.  Algengt er t.d. að fólk kaupi þjónustuleið fyrir ADSL nettengingu með inniföldu gagnamagni sem er ýmist of mikið eða of lítið fyrir hina raunverulegu notkun heimilisins.

Neytendur eru hvattir til að skoða reikninga sína fyrir fjarskiptaþjónustu og kynna sér hvernig hin raunverulega notkun þeirra er og hvort sú áskriftarleið sem verið er að nota er sú sem er hagkvæmust.  Í þessu sambandi skal þó tekið fram að ekki er hægt að nota Reiknivél PFS til að sannreyna einstaka símareikninga.  Til þess eru of margir þættir í þjónustu og notkun persónubundnir einstökum notendum. 

Reiknivél PFS er uppfærð reglulega með þeim breytingum sem verða á áskriftum og verði þeirra, svo ætíð má nálgast mat á því hvaða áskriftarleið er hagkvæmust fyrir notandann hverju sinni.

Ég hvet íslenska neytendur til að kynna sér það góða verkfæri sem Reiknivél PFS er og nota það sér til hagsbóta þegar hugað er að vali á fjarskiptaþjónustu. 

 

 

Til baka