Hoppa yfir valmynd

Fjarskiptastofa kallar eftir samráði um heildsöluverð fyrir lúkningu símtala í farsímanetum og föstum netum

Tungumál EN
Heim

Fjarskiptastofa kallar eftir samráði um heildsöluverð fyrir lúkningu símtala í farsímanetum og föstum netum

10. ágúst 2021

Heimasími og farsími á borði

Fjarskiptastofa hefur nú framkvæmt verðsamanburð til að ákvarða hámarksverð fyrir lúkningu símtala sem gilda skulu á árinu 2022. Verðsamanburðurinn byggir á ákvörðun Póst- og fjarskiptastofnunar (PFS) nr. 20/2015, um útnefningu fyrirtækja með umtalsverðan markaðsstyrk og álagningu kvaða á heildsölumörkuðum fyrir lúkningu símtala í einstökum farsímanetum, og ákvörðun PFS nr. 22/2016, um útnefningu fyrirtækja með umtalsverðan markaðsstyrk og álagningu kvaða á heildsölumörkuðum fyrir lúkningu símtala í einstökum föstum almennum talsímanetum. Framkvæmd og niðurstaða verðsamanburðarins er nánar tilgreind í þeim ákvörðunardrögum sem hér eru lögð fram til samráðs.

Samkvæmt lögum nr. 75/2021 hefur Fjarskiptastofa tekið við því lögbundna hlutverki af Póst- og fjarskiptastofnun að hafa umsjón með framkvæmd laga um fjarskipti nr. 81/2003. Í því fellst m.a. að hafa eftirlit með gjaldskrá fjarskiptafyrirtækja fyrir þá þjónustu sem kvaðir hafa verið lagðar á með ákvörðunum PFS.

Samkvæmt ákvörðunum PFS nr. 20/2015 og nr. 22/2016 skal stofnunin beita verðsamanburði til að ákvarða hámarksverð fyrir lúkningu símtala hér á landi eins og gert hefur verið síðustu ár. PFS (nú Fjarskiptastofa) skal taka ákvörðun um hámarks lúkningarverð íslenskra fjarskiptafyrirtækja, eigi síðar en 1. nóvember ár hvert að undangengnu innanlandssamráði og samráði við Eftirlitsstofnun EFTA (ESA). 

Núverandi verð fyrir lúkningu símtala, sem gildir áfram til 31. desember 2021, er 1,01 kr./mín. í farsímanetum en 0,12 kr./mín. í fastanetum. Fyrirhuguð niðurstaða Fjarskiptastofu, sem hér er lögð til samráðs, er að frá og með 1. janúar 2022 til og með 31. desember 2022 skuli lúkningarverð vera 0,74 kr./mín. í farsímanetum hér á landi en 0,10 kr./mín. í fastanetum. Miðað við fyrirhugaða niðurstöðu Fjarskiptastofu mun verð fyrir farsímalúkningu því lækka um 27% næstu áramót en verð fyrir lúkningu í föstum netum lækkar um 17%.

Fyrirhugaðar eru breytingar á því hvernig hámarksverð fyrir lúkningu símtala á Evrópska efnahagssvæðinu eru ákvörðuð. Evrópusambandið hefur þegar gefið út gerð sem ákvarðar lúkningarverð fyrir símtöl í Evrópusambandinu. Ákvæði gerðarinnar hafa ekki tekið gildi hér á landi en þar sem verðsamanburðurinn tekur mið af lúkningarverðum á EES-svæðinu hefur niðurstaða gerðarinnar áhrif á verðsamanburðinn sem Fjarskiptastofa hefur nú framkvæmt. Í frumvarpi til laga um fjarskipti sem lagt var fram á 151. löggjafarþingi var gert ráð fyrir að ráðherra setti reglugerð um hámarksverð fyrir lúkningu símtala, það frumvarp náði hins vegar ekki fram að ganga. Þar til annað hefur verið ákveðið með lögum eða reglugerð hér á landi mun Fjarskiptastofa fylgja ákvörðunum PFS nr. 20/2015 og nr. 22/2016 við ákvörðun lúkningarverða.

Óskað er viðbragða fjarskiptafyrirtækja og annarra hagsmunaaðila við þeim frumdrögum sem hér liggja fyrir, sbr. 24. gr. laga nr. 75/2021 um Fjarskiptastofu. Allar athugasemdir skulu gerðar með greinanlegum hætti þar sem vísað skal í þá liði sem um ræðir.

Frestur til að skila inn umsögnum og athugasemdum er til og með 31. ágúst nk. Fjarskiptastofa hyggst svo senda uppfærð drög að ákvörðun til samráðs hjá ESA.

Nánari upplýsingar veitir Hulda Ástþórsdóttir (netfang: hulda(hjá)fjarskiptastofa.is)

Fjarskiptastofa mun birta opinberlega allar athugasemdir sem berast, nema sérstaklega verði óskað trúnaðar og mun þá stofnunin leggja mat á slíka beiðni.

Heildsöluverð í farsímanetum – Drög að ákvörðun

Heildsöluverð í fastanetum – Drög að ákvörðun

 

Til baka