Hoppa yfir valmynd

Samráð við ESA um gjaldskrá Mílu á heildsölumarkaði fyrir stofnlínuhluta leigulína

Tungumál EN
Heim

Samráð við ESA um gjaldskrá Mílu á heildsölumarkaði fyrir stofnlínuhluta leigulína

26. mars 2021

Í dag sendi Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) drög að ákvörðun varðandi endurskoðun á heildsölugjaldskrá Mílu fyrir stofnlínuhluta leigulína til Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA). 

PFS hyggst fallast á ósk Mílu um að gjaldskráin fyrir stofnlínuhluta leigulína verði breytt í heild sinni í samræmi við breytingar á undirliggjandi kostnaði fyrir stofnnetið í stað þess að uppfæra kostnaðarlíkön fyrir mismunandi þjónustur. Með þessu er ekki hróflað við þeirri uppbyggingu á gjaldskrám sem nú eru í gildi og samræmi milli gjaldskráa á þessum markaði. PFS fellst á að gjaldskráin sé uppfærð á þennan hátt núna enda er hætt við því að ósamræmi geti skapast í verði þjónustuþátta vegna þeirra breytinga sem hafa átt sér stað undanfarið. PFS telur hins vegar rétt að við næstu endurskoðun á gjaldskrá á þessum markaði verði kostnaðarlíkanið tekið til endurskoðunar í heild sinni. Míla skal leggja fram endurskoðað kostnaðarlíkan hjá PFS á næsta ári.

Hækkunin á gjaldskránni nær einungis til mánaðargjalda sem munu hækka um 2,59% en einskiptis gjöld, mánaðargjöld fyrir Sync-Ethernet og tengiskil haldast óbreytt. 

Frumdrög PFS að ákvörðun um heildsölugjaldskrá fyrir stofnlínuhluta leigulína fór í innanlandssamráð sem stóð frá 29. október til 13. nóvember 2020. Athugasemdir bárust frá Nova hf. og Gagnaveitu Reykjavíkur og eru þær tilgreindar í viðauka III ásamt andsvari Mílu og afstöðu PFS. 

Ákvörðunardrögin eru send til ESA og annarra eftirlitsstofnana á EES-svæðinu til samráðs í dag með vísan til 7. gr. laga nr. 69/2003 um Póst- og fjarskiptastofnun og 7. gr. rammatilskipunar ESB nr. 2002/21/EB. Umræddir aðilar hafa einn mánuð til að setja fram athugasemdir við ákvörðunardrögin. Eftir það getur PFS formlega tekið ákvörðun nema fram komi óskir frá ESA um að PFS dragi ákvörðunardrögin til baka. Ekki er gert ráð fyrir því að innlendir hagsmunaaðilar geri athugasemdir við ákvörðunardrögin að þessu sinni. 

Eftirfarandi drög að ákvörðun PFS voru send ESA: 

Drög Kostnaðargreining á stofnlínumarkaði

Viðauki I WACC fyrir árið 2018

Viðauki II Gjaldskrá Mílu á heildsölumarkaði fyrir stofnlínuhluta leigulína

Viðauki III Athugasemdir úr innanlandssamráði til birtingar

Draft Decision Cost Analysis Trunk Segment of Leased Lines

Appendix I WACC calculations for 2018

Appendix II Mila wholesale Tariff for trunk segments of leased lines

Appendix III Comments from national consultation

Til baka