Hoppa yfir valmynd

Opið samráð um leiðbeiningar PFS um frágang og öryggi ljósleiðarastrengja

Tungumál EN
Heim

Opið samráð um leiðbeiningar PFS um frágang og öryggi ljósleiðarastrengja

29. október 2018

Póst- fjarskiptastofnun (PFS) hefur m.a. því hlutverki að gegna að stuðla því að heildstæði og öryggi almennra fjarskiptaneta sé viðhaldið. PFS hefur unnið að þessu verkefni með ýmsum hætti á undanförnum árum, m.a. með því að gefa út reglur sem þetta varða, t.d. um vernd persónuupplýsinga á almennum fjarskiptanetum og um vernd og virkni netanna, auk þess að framkvæma úttektir á grundvelli þeirra. Samkvæmt reglunum ber fjarskiptafyrirtækjum að skjalfesta öryggisskipulag sitt, m.a. með því að setja sér öryggisstefnu, framkvæma áhættumat og velja viðeigandi öryggisráðstafanir á grundvelli áhættumatsins. 
 
Umrætt skipulag öryggis fjarskiptaneta og þeirra persónuupplýsinga sem um þau fara er almennt í eðli sínu, þ.e. reglurnar taka til allra tegunda almennra fjarskiptaneta og almennt til allra ógna sem að þeim geta steðjað. Í reglunum er því ekki farið ítarlega í það að skilgreina öryggiskröfur með tilliti til mismunandi tegunda fjarskiptaneta og aðstæðna, t.d. hvort um er að ræða farnet eða fastanet. Þá er það heldur ekki á ábyrgð stjórnvalda að skilgreina og ákveða lágmarkskröfur til öryggis og heildstæðis almennra fjarskiptaneta. 

Í ljósi þess að öryggi og heildstæði almennra fjarskiptaneta er á ábyrgð viðkomandi fjarskiptafyrirtækja má segja að stjórnvöld verði að fara varlega í það að setja fjarskiptafyrirtækjum bindandi reglur í þessum efnum. Það þýðir þó ekki að Póst- og fjarskiptastofnun geti ekki beitt sér fyrir því að gefa út leiðbeiningar sem stuðlað geta að auknu öryggi almennra fjarskiptaneta og þannig unnið að framgangi þess markmiðs sem stofnuninni er ætlað að ná. 

Með tilliti til þessa hefur PFS nú samið drög að óskuldbindandi leiðbeiningum um frágang og öryggi ljósleiðarastrengja. Þeim er ætlað að ná til lagningu ljósleiðaralagna í dreifbýli og á stofnleiðum. Þær fjalla um verklag og viðmið um öryggiskröfur allt frá undirbúningi ljósleiðaralagningar, á verktíma lagningarinnar og um frágang og verkskil við slíkar framkvæmdir. Um er að ræða atriði sem lúta að góðum venjum og starfsháttum við slíkar framkvæmdir (e. best practices). Við gerð þessara leiðbeininga var horft til sambærilegra leiðbeininga sem gefnar hafa verið út í nágrannaríkjum Íslands, einkum Svíþjóð, auk þess sem horft var til leiðbeininga sem RARIK hefur gefið út varðandi öryggi rafstrengja. 
 
PFS er ljóst að markaðsaðilar, margir hverjir, búa yfir áratuga reynslu og þekkingu á því hvernig skuli byggja upp almenn fjarskiptanet þannig að þau standist eðlilegar og jafnvel fyllstu öryggiskröfur. PFS óskar því eftir samráði við markaðsaðila og aðra hagsmunaaðila um efni leiðbeininganna. 

Leiðbeiningar um öryggi og frágang ljósleiðarastrengja - DRÖG
 
Frestur til að skila inn umsögnum og ábendingum til PFS er veittur til 21. nóvember 2018 og skulu sendar í netfangið pfs@pfs.is.

Til baka