Hoppa yfir valmynd

Míla útnefnd sem alþjónustuveitandi með kvöð um að útvega tengingu við almenna fjarskiptanetið

Tungumál EN
Heim

Míla útnefnd sem alþjónustuveitandi með kvöð um að útvega tengingu við almenna fjarskiptanetið

5. janúar 2018

Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) hefur tekið ákvörðun um að útnefna fjarskiptafyrirtækið Mílu ehf. sem alþjónustuveitanda með kvöð um að útvega lögheimilum og vinnustöðum með heilsárs atvinnustarfsemi tengingu við almenna fjarskiptanetið. Útnefningin gildir til 31. desember 2020 með möguleika til framlengingar til 31. desember 2022.

Í kvöðinni felst m.a. að Mílu ehf. er skylt að útvega fyrrnefndum aðilum tengingu og bera við það kostnað sem getur numið allt að 650.000 kr. (án vsk.) fyrir hverja heimtaug. Ef áætlaður kostnaður er meiri skal Míla verða við beiðnum um aðgang, ef umsækjandi samþykkir að greiða þann kostnað sem er umfram 650.000 kr., auk almenns stofngjalds samkvæmt gjaldskrá alþjónustuveitandans.

Við mótun kvaðarinnar var horft til þeirrar þróunar sem átt hefur sér stað á undanförnum árum með uppbyggingu á staðbundnum aðgangsnetum á vegum sveitafélaga víðsvegar um land. Ljóst er að tilkoma staðbundinna aðgangsneta hefur áhrif á rekstrarforsendur grunnets Mílu ehf. á viðkomandi svæðum. Að áliti PFS er ekki réttlætanlegt að alþjónustuveitanda sé gert skylt að útvega tengingu við almenna fjarskiptanetið í sveitarfélögum þar sem til staðar er fullnægjandi framboð á slíkum tengingum af hálfu annars aðila.

Með ákvörðun PFS nú er því haldið áfram á þeirri braut sem mörkuð var með síðustu ákvörðun stofnunarinnar um útnefningu alþjónustuveitanda, ákvörðun nr. 4/2016, þ.e. að afmarka landfræðilegt umfang alþjónustukvaðarinnar eftir því sem kostur er. Með þetta að markmiði er gert ráð fyrir að Míla geti, með tilkynningu til PFS, losað sig undan alþjónustukvöð í tilteknum sveitarfélögum ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:

a. Hið staðbundna net í sveitarfélagi hefur a.m.k. 90% útbreiðslu til lögheimila og vinnustaða með heilsárs atvinnustarfsemi innan þess.

b. Tengihlutfall staðfanga (lögheimili/vinnustaðir) við net Mílu ehf. innan sveitarfélagsins er komið undir 50%.

Rétt er að geta þess að PFS hafði samráð við hagsmunaaðila um mótun þessara skilyrða í ágúst sl.

Í ákvörðuninni nú er jafnframt horft til þess að á vegum samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins hafa verið kynntar hugmyndir til lagabreytinga á regluumhverfi alþjónustu. Verði umrædd áform um lagasetningu að veruleika, m.a. um að gera alþjónustu óháða tækni þannig að hægt væri að veita hana með farnetstækni, er ljóst að endurskoða þurfi alþjónustuútnefningu Mílu ehf. Af þessum sökum er gerður skýr fyrirvari í ákvörðuninni um að PFS áskilji sér rétt til að endurskoða útnefninguna áður en útnefningartímabilið rennur út ef forsendur breytast verulega, t.d. með nýrri lagasetningu og/eða breytingum á reglugerð um alþjónustu nr. 1356/2007.

Ákvörðun PFS nr 31/2017 - Útnefning Mílu ehf. með skyldu til að útvega tengingu við almenna fjarskiptanetið, innan reglna um alþjónustu

 

 

Til baka