Hoppa yfir valmynd

PFS birtir yfirlit yfir bókhaldslegan aðskilnað Íslandspósts vegna áranna 2013 og 2014

Tungumál EN
Heim

PFS birtir yfirlit yfir bókhaldslegan aðskilnað Íslandspósts vegna áranna 2013 og 2014

4. mars 2016

Íslandspóstur ohf. (ÍSP) hefur afhent Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) sundurliðaðar bókhalds- og fjármálaupplýsingar vegna rekstrarárana 2013 og 2014. Þetta er gert í samræmi við ákvæði 18. gr. laga nr. 19/2002 um póstþjónustu og reglugerðar nr. 313/2005 um bókhaldslega og fjárhagslega aðgreiningu í rekstri póstrekenda

Eins og fram kom í yfirliti PFS dags. 30. júní 2015 ákvað ÍSP að fara út í smíði nýs LRAIC kostnaðarlíkans, m.a. til að innleiða þau fyrirmæli sem fram komu í ákvörðun PFS nr. 18/2013. Líkanið og forsendur þess hafa verið til skoðunar hjá stofnuninni, en nokkur ágreiningur var uppi á milli hennar og ÍSP um einstakar forsendur og aðferðarfræði við skiptingu kostnaðar fyrirtækisins. Þessi ágreiningur hefur nú verið til lykta leiddur vegna áranna 2013 og 2014. Áfram verður hins vegar unnið að þróun líkansins af hálfu ÍSP enda um viðvarandi verkefni að ræða.

Niðurstaða stofnunarinnar eftir skoðun gagnanna er að kostnaðarbókhald og bókhaldslegur aðskilnaður ÍSP sé í samræmi við viðurkennda aðferðarfræði og ákvæði laga um póstþjónustu og fyrrnefnda reglugerð um bókhaldslega og fjárhagslega aðgreiningu í rekstri póstrekanda.

Eins og kemur fram í meðfylgjandi yfirlitum PFS fyrir árin 2013 og 2014 telur stofnunin að verðgrundvöllur einkaréttar hjá ÍSP sé í samræmi við 16. gr. laga um póstþjónustu, en PFS ber lögum samkvæmt að samþykkja gjaldskrá félagsins innan einkaréttar. Aðrar gjaldskrár ÍSP eru ekki háðar samþykki PFS.

Í gjöldum einkaréttar er meðtalinn sá kostnaður sem einkarétti er heimilt að greiða niður vegna alþjónustu sem ekki fellur undir einkarétt, í samræmi við 2. málsl. 6. mgr. 16. gr. laga nr. 19/2002 um póstþjónustu. Á það sérstaklega við um kostnað vegna útburðar í dreifbýli og rekstur afgreiðslunets eins og fram kemur í ákvörðun PFS nr. 17/2015.

Miðað við þetta umfang alþjónustubyrðar félagsins er ekki hægt að draga aðra ályktun en að gjaldskrá ÍSP innan einkaréttar hafi verið eðlileg og einkarétturinn á þessum tveimur árum hafi staðið undir alþjónustubyrði félagsins.

Hins vegar er ennþá ágreiningur um hvaða forsendur, og þar með hver fjárhæð alþjónustubyrðar félagsins er, en fyrrnefnd ákvörðun PFS nr. 17/2015 hefur verið kærð til úrskurðarnefndar fjarskipta- og póstmála. Mögulegt er að niðurstaða nefndarinnar breyti forsendum og niðurstöðu bókhaldslegs aðskilnaðar fyrirtækisins til framtíðar. Á það einkum við ef sjónarmið ÍSP verða ofan á.

PFS lítur hins vegar svo á að bókhaldslegur aðskilnaður á árunum 2013 og 2014, sem fyrirtækið skilaði inn 27. janúar sl. sé endanlegur.

Yfirlit vegna bókhaldslegs aðskilnaðar Íslandspósts árið 2013

Yfirlit vegna bókhaldslegs aðskilnaðar Íslandspósts árið 2014

 

 

Til baka