Hoppa yfir valmynd

Samráð við ESA um verðsamanburð vegna lúkningarverða á markaði 7 (lúkning símtala í farsímanetum)

Tungumál EN
Heim

Samráð við ESA um verðsamanburð vegna lúkningarverða á markaði 7 (lúkning símtala í farsímanetum)

29. september 2015

Í dag sendi Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) drög að ákvörðun um heildsölugjaldskrá fyrir lúkningu símtala í einstökum farsímanetum (markaður 7) til ESA, Eftirlitsstofnunar EFTA. PFS hyggst mæla fyrir um að niðurstaða verðsamanburðar sem stofnunin hefur framkvæmt verði grundvöllur hámarks lúkningarverða Símans, Vodafone, Nova, IMC/Alterna og 365 á árinu 2016. Framkvæmd og niðurstaða verðsamanburðarins er nánar tilgreind í ákvörðunardrögunum. 


Drögin byggja á ákvörðun PFS nr. 20/2015 um útnefningu fyrirtækja með umtalsverðan markaðsstyrk og álagningu kvaða á heildsölumörkuðum fyrir lúkningu símtala í einstökum farsímanetum (markaður 7). 


Samkvæmt framangreindri ákvörðun PFS nr. 20/2015 skal PFS framkvæma verðsamanburð til að ákvarða lúkningarverð og skal ákvörðunin birt eigi síðar en 1. nóvember ár hvert, að undangengnu innanlandssamráði og samráði við ESA. Niðurstaðan skal byggjast á meðalverði þeirra EES-ríkja sem beita þeirri aðferðarfræði við kostnaðargreiningu sem nánar er lýst í framangreindri ákvörðun PFS nr. 20/2015 og nánari grein er gerð fyrir í frumdrögunum.


Niðurstaða frumgreiningar PFS er að frá og með 1. janúar 2016 til og með 31. desember 2016 skuli lúkningarverðið fyrir lúkningu símtala í einstökum farsímanetum og sýndarfarsímanetum vera 1,40 kr./mín. Núverandi lúkningarverð, sem gildir á árinu 2015 er 1,52 kr./mín.


Á tímabilinu 11. ágúst til 1. september sl. fór fram innanlandssamráð um umræddar breytingar á heildsölugjaldskrá fyrir lúkningu símtala í einstökum farsímanetum. Athugasemdir bárust frá 365 og eru þær tilgreindar í ákvörðunardrögunum, ásamt afstöðu PFS.


Ákvörðunardrögin eru nú send til ESA og annarra eftirlitsstofnana á EES-svæðinu til samráðs í dag með vísan til 7. gr. laga nr. 69/2003 um Póst- og fjarskiptastofnun og 7. gr. rammatilskipunar ESB nr. 2002/21/EB. Umræddir aðilar hafa einn mánuð til að setja fram athugasemdir við ákvörðunardrögin. Eftir það getur PFS formlega tekið ákvörðun nema fram komi óskir frá ESA um að PFS dragi ákvörðunardrögin til baka. Ekki er gert ráð fyrir því að innlendir hagsmunaðilar geri athugasemdir við ákvörðunardrögin að þessu sinni.

Eftirfarandi skjöl voru send til ESA:

Frumdrög að verðsamanburði á markaði 7 (pdf)
Viðauki I - Yfirlit yfir lúkningarverð (pdf)
Viðauki II - Gengistafla (pdf)

Draft Decision on MTR on market 7 (pdf)
Appendix I - Overview of MTR (pdf)
Appendix II - Rate of exchange (pdf)

Til baka